VÄRMEVÄXLARE

Effektiv värmeväxling

Kompaktlödda plattvärmeväxlare (BPHE) är ett av de effektivaste sätten att överföra värme från ett medium till ett annat. En BPHE består av korrugerade plattor som kombineras för att blida komplexa kanaler genom vilka ett varmt och ett kallt medium kan distribueras.

KE Therm jobbar med några av världens största tillverkare av lödda värmeväxlare och erbjuder dig bästa möjliga service genom: hög kompetens, dimensioneringshjälp och ett komplett utbud.

Inget är för litet – eller för stort.

Kompetens

Vi hjälper dig att dimensionera rätt och att göra val som blir viktiga för långsiktigt bästa driftsekonomi. Vänd dig till oss med förtroende!

Flexibilitet

Oavsett om det gäller lösa värmeväxlare, specialanpassningar eller prefab på dina villkor, så kan du lita på att du får bästa möjliga hjälp från oss.

Vårt mål är att underlätta din vardag!

Plattvärmeväxlare

Idag finns lödda värmeväxlare med väldigt stor kapacitet och detta sparar både utrymme och framtida underhållskostnader för dig

Har du funderingar kring värmeväxling, stort som smått.

Ring oss !