Industrigatan 7        802 83 Gävle        Tel: 026-66 24 40

Logotyp KE Therm
FJÄRR
VÄRME
HOMESIDE
INSIDE
POOL
VÄRME
FJÄRR
KYLA
VÄRME
VÄXLARE
RESERV
DELAR

Fjärrkyla för bättre klimat

Fjärrkyla bygger på samma smarta idé som fjärrvärme. Det finns många olika sätt att framställa fjärrkyla, men en sak har de gemensamt – miljöpåverkan och energiförbrukning är minimal jämfört med kylning med hjälp av lokala kylanläggningar.

För samhället som helhet har fjärrkylan stora miljöfördelar och bidrar till att hushålla med naturens resurser.
Det tycker vi på KE Therm är bra.

Fjärrkyla

Ett bra inomhusklimat - allt viktigare

Moderna kontor innehåller idag många värmealstrande datorer, kopiatorer och annan teknisk utrustning och på ett sjukhus kan en behaglig inomhustemperatur vara en helt livsavgörande faktor.
Maskinvara i datorrum och serverhallar måste ha konstant kylning för att överhuvudtaget fungera. Detsamma gäller för många tillverkningsprocesser inom industrin. I takt med att vi använder allt mer värmealstrande utrustning blir klimatsmart kyla allt viktigare.

För att möta den stigande efterfrågan erbjuder KE Therm kompletta, prefabricerade fjärrkylaggregat. Centralerna skräddarsys och dimensioneras efter behov för olika temperaturprogram. Som vanligt är det du som kund som i slutändan bestämmer vilken nivå av förtillverkning du önskar.

Vi levererar allt ifrån lösa värmeväxlare till kompletta centraler. Hög kvalité ger lägre kostnader. Rätt materialval och dimensionering av växlare är ytterst viktigt för bästa funktion och lägsta livscykelkostnad.