Örjan Sjöström

VD
026-662448
Gävle

Per-Anders Swahn

Försäljningsingenjör
070-296 24 40
Gävle

Pär Mårtensson

Försäljningsingenjör / Produktansvarig
070-361 57 70
Gävle

Fredrik Nyberg

Produktionschef
026-66 24 45
Gävle

Gun Elfving

Administration/order
026-66 24 43
Gävle

Mats Ljungberg

Försäljningsingenjör / Affärsansvarig REDAN
070-669 28 22
Stockholm

Krister Eriksson

Ägare/Marknad
070-56 22 440
Örnsköldsvik