Örjan Sjöström

Plats- och inköpschef
026-662448
Gävle

Pär Mårtensson

Försäljningsingenjör / Produktansvarig
070-361 57 70
Gävle

Fredrik Nyberg

Produktionschef
026-66 24 45
Gävle

Gun Elfving

Administration/order
026-66 24 43
Gävle

Mats Ljungberg

Försäljningsingenjör / Affärsansvarig REDAN
070-669 28 22
Stockholm

Thore Carlsson

Försäljningsingenjör/Region syd
070–296 24 40
Laholm

Krister Eriksson

VD / Marknad
070-56 22 440
Örnsköldsvik