Om fjärrkyla

Fjärrkyla bygger på samma smarta idé som fjärrvärme.

Det finns många olika sätt att framställa fjärrkyla, men en sak har de gemensamt – miljöpåverkan och energiförbrukning är minimal jämfört med kylning med hjälp av lokala kylanläggningar.

För samhället som helhet har fjärrkylan stora miljöfördelar och bidrar till att hushålla med naturens resurser.

Det tycker vi på KE Therm är bra och efterfrågan på klimatsmart kyla växer.

Moderna kontor innehåller idag många värmealstrande datorer, kopiatorer och annan teknisk utrustning och på ett sjukhus kan en behaglig inomhustemperatur vara en helt livsavgörande faktor.

Maskinvara i datorrum och serverhallar måste ha konstant kylning för att överhuvudtaget fungera. Detsamma gäller för många tillverkningsprocesser inom industrin.

 

Fjärrkylacentral

För att möta en stigande efterfrågan erbjuder KE Therm kompletta, prefabricerade fjärrkylaggregat. Centralerna skräddarsys och dimensioneras efter behov för olika temperaturprogram. Som vanligt är det du som kund som i slutändan bestämmer vilken nivå av förtillverkning du önskar. Vi levererar allt ifrån lösa värmeväxlare till kompletta centraler.

Hög kvalité ger lägre kostnader

Av kvalitetsskäl förordar vi utförande med lödda kompaktvärmeväxlare och material i rostfritt material för ökad livslängd och lägsta livscykelkostnad.

Fjärrkylacentral 300 kW