FJÄRRVÄRMECENTRAL - POLLUX

Fjärrvärmecentral POLLUX passar fastigheter med upp till ca 20 lägenheter eller med ett värmebehov på ca 75 kW. 

FJÄRRVÄRMECENTRAL - MPN

Kostnadseffektiv fjärrvärmecentral för fastigheter med 4-70 lägenheter eller upp till 6000 m2. Vi skräddarsyr centralen för fastighetens behov och ser till att centralen lämnar låga returtemperaturer för en långsiktig värmeekonomi.