VX2000

VX 2000 är en komplett central för produktion av värme och varmvatten, avsedd att anslutas till pri-märt fjärrvärmenät. Centralen finns i flera effektvarianter.

FJÄRRVÄRMECENTRAL - RF/S-TPD

En fjärrvärmecentral med vår egen patenterade lösning som ger häpnadsväckande bra varmvattenreglering i kombination med elektronisk styrning i världsklass från Siemens i en liten och smidig enhet.

Centralen finns att välja i 40 alternativt 60 bredd

FJÄRRVÄRMECENTRAL - RF/DS

Liten, smidig fjärrvärmecentral med elektronisk styrning för värme, från Siemens. Tappvarmvattnet styrs med en väl beprövad och tillförlitliga mekanisk tappvarmvattenreglering, AVTQ, från Danfoss.

Centralen finns att välja i 40 alternativt 60 bredd

FJÄRRVÄRMECENTRAL - RF/D

Liten, smidig fjärrvärmecentral som passar överallt och som har en beprövad och tillförlitlig tappvarmvattenreglering, AVTQ.

Centralen finns att välja i 40 alternativt 60 bredd