Sekundärcentral MIRA

Användningsområde

Värmen till lägenheten styrs av inomhustemperaturen och är enkelt justerbar med en inomhuskonsol. Ett antal varianter av styrning finns tillgängliga, öka-minska, modulerande och web-baserade. Erforderlig värme-effekt (max flöde) är ställbar vid installationen. Utförandet medför att endast erforderligt flöde går ut i lägenhetens värmesystem. Detta innebär att returtemperaturen från värmesystemet varierar efter effektuttag och ligger nära rumstemperaturen en stor del av året. Tappvarmvattnets temperatur är ställbar mellan 50° och 60°, en självverkande ventil ser till att varmvattnet kommer mycket snabbt. Ventilen ser även till att varmhålla ledningen fram till centralen för att ingen onödig fördröjning ska ske.

MIRA är avsedd för anslutning till sekundärnät tryckklass PN10 med gemensamt värmesystem av radiator-, golvvärme- alt. ventilations-typ. Tappvarmvatten direktväxlas från kallvatten utan ackumulering. MIRA kan användas till lägenheter, låg-energihus, i gamla sekundärsystem av olika typ samt vid ombyggnad av sekundärnät av 4-rörs typ. MIRA medger enskild energimätning alternativt fördelningsmätning. MIRA medger anslutning av andra värmebehov, tex tvättmaskiner, eller golvvärmesystem. Om golvvärmesystem skall anslutas krävs en separat shuntgrupp, finns som tillbehör.