Övriga golvgrupper

Fullständig flexibilitet

I det här segmentet bygger vi fjärrvärmecentralen precis som du vill ha den. Dessa kan byggas med väldigt höga effekter och du kan givetvis kombinera effekter mellen värme och tappvarmvatten helt efter behov.

Tillgängligt utrymme, fabrikat på styrutrustning, antal kretsar och nivå av förtillverkning bestämmer vi i samråd tillsammans.

Kopplingsprinciper

Parallellkoppling är det absolut vanligaste i dag, men givetvis bygger vi även enligt 2-stegs koppling eller annan princip

- Det är du som väljer !