FJÄRRVÄRMECENTRAL - RF/DS

Liten, smidig fjärrvärmecentral med elektronisk styrning för värme, från Siemens. Tappvarmvattnet styrs med en väl beprövad och tillförlitliga mekanisk tappvarmvattenreglering, AVTQ, från Danfoss.

Centralen finns att välja i 40 alternativt 60 bredd