FJÄRRVÄRMECENTRAL - RF/D

Liten, smidig fjärrvärmecentral som passar överallt och som har en beprövad och tillförlitlig tappvarmvattenreglering, AVTQ.

Centralen finns att välja i 40 alternativt 60 bredd