FJÄRRVÄRMECENTRAL - RF2/D

Liten, smidig fjärrvärmecentral som passar överallt och som har en beprövad och tillförlitlig tappvarmvattenreglering, AVTQ.