FJÄRRVÄRMECENTRAL - POLLUX

Fjärrvärmecentral POLLUX passar fastigheter med upp till ca 20 lägenheter eller med ett värmebehov på ca 75 kW. Tappvattenkapaciteten är väl tilltagen och klarar betydligt mer än 20 lägenheter. Fjärrvärmecentralen är kompakt byggd men ändå servicevänlig. I centralen finns plats för energimätare, VS-pump, VVC-pump och reglerutrustning.