FJÄRRVÄRMECENTRAL - MPN

Kostnadseffektiv fjärrvärmecentral för fastigheter med 4-70 lägenheter eller upp till 6000 m2. Vi skräddarsyr centralen för fastighetens behov och ser till att centralen lämnar låga returtemperaturer för en långsiktig värmeekonomi.