FJÄRRVÄRMECENTRAL - Castor

Central för värmeväxling och styrning av fjärrvärme till tappvarmvatten och radiatorsystem i småhus. Helt komplett system. Du har allt som behövs för att reglera varmvatten och värme. Genomtänkt konstruktion med lätt åtkomliga komponenter för enkel installation och service

Centralen finns att välja i 40 alternativt 60 bredd