FJÄRRVÄRMECENTRAL - Capella

Fjärrvärmecentralerna RF2/D, RF2/S och RF2/DS kan även levereras i en bredare version. Denna är utformad för att ytterligare förbättra servicevänligheten och förenkla hanteringen på lång sikt.