KE Therm AB har tagit över hela fjärrvärmeverksamheten från SweTherm AB under 2013.

SweTherm har tillverkat och sålt fjärrvärmecentraler sedan 2001 och varit en stor leverantör av fjärrvärmeutrustning på den svenska marknaden.

SweTherms fjärrvärmeverksamhet drivs nu vidare i ett nytt bolag med personal som har en gedigen bakgrund och med produkter som är väl kända i fjärrvärmesverige.

Flera från SweTherms tidigare personal jobbar nu vidare i KETherm och vi producerar våra centraler i det som var SweTherms produktionslokaler i Gävle.

En mix av standardisering och specialanpassning

KE Therm har en snabbfotad och flexibel organisation där du som kund alltid står i centrum. Det innebär att centraler ofta specialanpassas efter kundens önskemål. Sortimentet är mycket brett och vi tillhandahåller allt från reservdelsförsäljning till stora prefabricerade fjärrvärmecentraler på flera MW.

Kvalité och kunden i centrum

KE Therm satsar målmedvetet på hög kvalitet genom egen tillverkning av centraler, tillverkade i Sverige.

Vårt mål är att överträffa kundens förväntningar gällande i första hand kvalitet, servicenivå och leveranssäkerhet.

Ansvar

Vi vill mer än att ”bara” sälja centraler. Vi känner ett stort engagemang för fjärrvärme och dess betydelse för samhälle och den global miljö. Vi vill vara med och påverka och dra vårt strå till stacken för ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför omsätter vi försäljning till praktisk handling genom både miljömässigt och socialt ansvarstagande.


 


 

4 av 5 barn överlever cancer.
Men det räcker inte.

Barncancerfondens mål är att alla barn ska bli friska och leva ett bra liv.

Som vänföretag till Barncancerfonden tar vi ett socialt ansvar och stödjer Barncancerfondens mål. Vi vill hjälpa till att sprida ringar på vattnet om Barncancerfondens viktiga verksamhet.

Läs mer om banrcancerfondens arbete på deras webbsida