VX2000

Använding
VX 2000 är en komplett central för produktion av värme och varmvatten, avsedd att anslutas till pri-märt fjärrvärmenät. Centralen finns i flera effektvarianter.

Konstruktion 
VX 2000 centralen finns i två huvudtyper med en plattvärmeväxlare för produktion av varmvatten typ XB 06H-1 26 för 1-2 lägenheter och plattvärmeväxlare XB06H-1 40 för 3-4 lägenheter. På varma sidan är centralen tillgänglig med värmeväxlare typ XB06H-1 26 och XB06H-1 40. Centralen är också utrustad med säkerhets- och backventil på kallvattenanslutningen, avstängnings-ventiler, dykficka för energimätning, tryckdifferensregulator, expansionskärl, cirkulationspump, termostater, smutsfilter, tryck- och temperaturstyrd regulator PTC2+P, samt Danfoss bypass-ventil för styrning av bypass- eller cirkulationstemperatu-ren och passbit för energi­mätare. Centralen är förberedd för varmvattencirkulation. Centralen är utrustad med elektronisk reglerutrustning av fabrikat Danfoss ECL110, som kan kompletteras med tidur för dag- och nattsänkning.

Design
VX 2000 är förberedd för väggmontage och är enkelt konstruerad för att ge bekväm hantering. Centralen levereras valfritt med anslutningarna uppåt eller neråt och levereras med kåpa i vitlackerad plåt.

Varmvatten (VV)
Varmvatten produceras momentant då det kalla vattnet leds genom regulatorn och vattenvärmaren, och ut som varmvatten till tappstället. 
Vattentemperaturen regleras av en självverkande tryck- och temperatur-
styrd regulator med inbyggd  tryck-
differensregultor PTC2+P, som är
speciellt framtagen för varmvattenproduktion. Öppning och stängning
av varmvatten och fjärrvärme sker samtidigt och utan reaktionstid vilket eliminerar risken för överhett-ning och kalkutfällning. 
Termostatventilen ser till att hålla rätt  temperaturnivå på varmvattnet vid höga fjärrvärmetemperaturer.

Varmvattencirkulation
Centralen levereras med by-passfunktion, men är förberedd för varm-vattencirkulation. Montagesats för VVC måste beställas separat.

Montering av värmemätare
Centralen är utrustad med passbit för montering av energimätare i fjärr-
värme returflöde.

Service och underhåll
Centralen är mycket servicevänlig och enkel att installera, eftersom kopplingar är flänskopplingar med löpande mutter. Rördragning i centralen är utförd med rostfria syrafasta rör och alla rör placeras i rörkonsol avstånd, det är möjligt att etablera en fin rörledning antingen i toppen eller i botten av understationen. Centralen kan levereras med kåpa i vitlackerad plåt för väggmontage.